loading

Preprost izračun kreditne sposobnosti

Moji neto* mesečni prihodki so .

Koliko kredita lahko dobim?

Izračunaj

*Neto mesečni prihodki so prihodki, ki jih prejmete na račun, brez dodatkov za prevoz in malico.

Podatki na strani so zgolj informativne narave.

Na čemu temelji naš izračun kredita?

Izračun stanovanjskega kredita na strani Moj Kredit temelji na statističnih podatkih številnih prejemnikov bančnih posojil v Sloveniji, Evropi in ostalemu svetu in je zgolj informativne narave.

Koliko kredita lahko dobim?

Koliko (stanovanjskega) kredita lahko pridobite je odvisno od vaših prihodkov, obstoječih kreditov in dogovora s kreditodajalcem.

Koliko kredita naj vzamem?

Običajno je smiselno sprejeti posojilo, pri kateremu boste lahko redno odplačevali mesečne obroke brez odrekanj osnovnim potrebam.

Kaj potrebujem za odobritev posojila?

Kreditodajalci pogosto zahtevajo vaše zadnje 3 bančne izpiske. Sam kredit pa se pogosto zavaruje z nepremičnino, zavarovanjem ali porokom.

Kolikšne so običajno obrestne mere?

V primeru stanovanjskih kreditov letne obrestne mere običajno znašajo od 2% do 6%. Poznamo variabilne in fiksne obrestne mere.

Ali je za odobritev stanovanjskega kredita potreben tudi začetni vložek?

Večina kreditodajalcev ob sklenitvi nepremičninskega kredita zahteva tudi začetni vložek s strani komitenta.
Vložek s strani komitenta mora v večini primerov znašati od 15 do 25 % vrednosti nepremičnine.

Koliko časa bom odplačeval/a moj kredit?

Čas odplačevanja kredita je odvisen od pogodbe, ki jo sklenete s kreditodajalcem, ki je v večini primerov banka.
Nepremičninske in stanovanjske kredite se običajno sklepa za dobe od 20 do 30 let.
S posojili za daljše obdobje lahko običajno pridobimo več kredita, ali pa zmanjšamo mesečne stroške odplačevanja.

Kaj je variabilna obrestna mera?

Pri kreditih z variabilno ali spremenljivo obrestno mero je mesečni obrok za odplačevanje kredita nepredvidljiv.
Takšna obrestna mera je običajno sestavljena iz fiksnega dela in spremenljivega dela, ki je vezan na EURIBOR (več različnih obrestnih mer za posojanje denarja med bankami). Spremenljiva obrestna mera je običajno nižja od fiksne, vendar se lahko povzpne tudi višje od fiksne obrestne mere.
Na spletni strani moj-kredit.eu za izračun mesečnih stroškov odplačevanja uporabimo povprečno obrestno mero, ki znaša 3 %.

Kaj je zavarovanje z nepremičnino?

Stanovanjske in nepremičninske kredite se običajno zavaruje z nepremičnino samo.
To je tudi poznano pod pojmom hipoteka.
V primeru takšnega zavarovanja se lahko zgodi, da se, ob neplačevanju obrokov kredita, lastništvo nepremičnine prenese na kreditodajalca.

Katere vrste posojil poznamo?

Banke poznajo veliko različnih vrst kreditov, ki se v glavnem razlikujejo v namenu koriščenja denarja. Na strani moj-kredit.eu smo se osredotočili na stanovanjske kredite, sicer pa poznamo tudi hitre kredite, potrošniške gotovinske kredite, namenske kredite, hipotekarne kredite, študentska posojila, lombardne kredite in premostitvene kredite.

Kdo najlažje pridobi kredit?

Iz statističnih podatkov lahko razberemo, da najlažje pridobijo posojilo osebe, ki so zaposlene za nedoločen čas, imajo dovolj visoke redne prihodke in nasploh dajejo vtis stabilne osebe.
Banke pred odobritvijo posojila običajno podrobno pregledajo prihodke in odhodke kandidata, lastništva morebitnih nepremičnin in s kandidatom opravijo tudi več razgovorov.

Kako ponuditi popuste v trgovini?

V spletni trgovini se najbolj splača ponuditi bundle popuste, saj so ti po naših izkušnjah najbolj efektivni. Za ustvarjanje takšnih popustov je najboljše uporabiti Shopify bundle app, ki vam prihrani veliko dela pri konfiguraciji popustov.